56868_529713667057214_354778701_o

Cách đọc ký hiệu lốp xe mô tô

20101111TiresSection
“DOT” có nghĩa là lốp được sản xuất đáp ứng được theo tiêu chuẩn an toàn của Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ (DOT).

Ví dụ với lốp có thông số cụ thể như sau:
110/90-18 M/C 51P

  • 110 là bề rộng (tire width) của lốp, tính theo đơn vị mili mét(mm)
  • 90 là tỉ lệ lốp (Aspec Ratio), tính bằng tỉ lệ giữa bề rộng và chiều cao của ống lốp, đơn vị phần trăm(%)

110/90 là cách tính theo hệ Mét – Metric, nếu theo hệ ký tự số Alphanumeric thì sẽ là MN90, bảng tra cứu ở phía dưới bài viết

  • 18 là đường kính vành xe, tính theo đơn vị inches (in)
  • M/C là Motorcycle Tyre
  • 51 là tải trọng lốp, là trị số trọng tải tối đa, tra cứu trong bảng Load Index phía dưới tương với 195 kg
  • P là tốc độ tối đa theo bảng tra cứu phía dưới thì là P tương đương với tốc độ tối đa 150 km/h
  • TL: Tube less – không xăm
  • TT: Tube type – có xăm

Bảng chuyển đổi kích cỡ
Metric vs Alphanumeric

Lốp trước Lốp sau
Metric Alphanumeric Metric Alphanumeric
80/90 MH90 110/90 MN90
90/90 MJ90 120/80 MP85
100/90 MM90 120/90 MP85
110/90 MN90 130/90 MT90
120/90 MR90 140/90 MU90
130/90 MT90 150/80 MV85
150/90 MV85

Bảng Load Index

Load Index Kg Load Index Kg Load Index Kg Load Index Kg
19 77,5 41 145,0 63 272,0 85 515,0
20 80,0 42 150,0 64 280,0 86 530,0
21 82,5 43 155,0 65 290,0 87 545,0
22 85,0 44 160,0 66 300,0 88 560,0
23 87,5 45 165,0 67 307,0 89 580,0
24 90,0 46 170,0 68 315,0 90 600,0
25 92,5 47 175,0 69 325,0 91 615,0
26 95,0 48 180,0 70 335,0 92 630,0
27 97,5 49 185,0 71 345,0 93 650,0
28 100,0 50 190,0 72 355,0 94 670,0
29 103,0 51 195,0 73 365,0 95 690,0
30 106,0 52 200,0 74 375,0 96 710,0
31 109,0 53 206,0 75 387,0 97 730,0
32 112,0 54 212,0 76 400,0 98 750,0
33 115,0 55 218,0 77 412,0 99 775,0
34 118,0 56 224,0 78 425,0 100 800,0
35 121,0 57 230,0 79 437,0
36 125,0 58 236,0 80 450,0
37 128,0 59 243,0 81 462,0
38 132,0 60 250,0 82 475,0
39 136,0 61 257,0 83 487,0
40 140,0 62 265,0 84 500,0

tire_maxspeed
Anh VT
Hết phần I
Đã có 1536 lượt người đọc bài viết này

Comments

comments

One thought on “Cách đọc ký hiệu lốp xe mô tô”

Comments are closed.